Vpisi v višje letnike ali ponovni vpisi v študijskem letu 2023/24

Študente prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo, ki se nameravate v študijskem letu 2023/24 vpisati v višji ali ponovno v isti letnik obveščamo, da bomo na podlagi izpolnjene Ankete o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…) od 21. avgusta dalje pričeli z odpiranjem vpisnih listov. Anketo izpolnite takrat, ko izpolnite pogoj za določen vpis (vpis v višji letnik ali ponovni vpis).

Tudi letos bo vpis izveden le elektronsko, zato vam vpisnega lista ni potrebno pošiljati na Pravno fakulteto.

Ko bo vpisni list zaključen, vam bo v ŠIS-u na voljo potrdilo o vpisu, ki si ga lahko natisnete sami (ŠIS - Moji podatki - Potrdilo o vpisu). Prav tako si lahko sami natisnete tudi potrdilo o opravljenih obveznostih (ŠIS - Moji podatki - Potrdilo o opravljenih obveznostih).

Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice
študenti oddate elektronsko preko portala eUprava, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html