Priznanje pravnih klinik ali simulacij pravnih postopkov

Prošnjo za priznanje oddate preko ŠIS-a. Med prošnjami glede opravljanja in priznanja izpitov, lahko izberete:
  • »priznanje obštudijskih dejavnosti – zamenjava izbirnega predmeta« ali
  • »priznanje obštudijskih dejavnosti – vpis v prilogo k diplomi«.

Za zamenjavo izbirnega predmeta lahko zaprosite v študijskem letu ko ste prvič vpisani v letnik in ste v istem študijskem letu opravljali kliniko ali sodelovali na simulaciji pravnih postopkov, razen v času vpisa v dodatno leto.

Če se študent udeleži več kot ene pravne klinike v času študija na prvi ali drugi stopnji, se mu ta dejavnost lahko vpiše v Prilogo k diplomi.

Če se študent druge stopnje udeleži le pravne klinike ali le simulacije pravnih postopkov, se mu ta dejavnost lahko vpiše v Prilogo k diplomi.

Prošnjo natisnete in podpisano prinesete ali pošljete v referat.