Možnost izmenjav študentov na izbranih univerzah v ZDA (razpis MAUI) in Avstraliji (razpis AEN)

Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani (UL) je objavila dva zanimiva razpisa za izmenjave študentov za študijsko leto 2016/17, in sicer:
 
1.) Razpis v okviru mreže AEN, ki študentom omogoča izvedbo študijsko izmenjave na eni od 8 univerz v Avstraliji.
 
2.) Razpis v okviru mreže MAUI, ki študentom UL omogoča izvedbo izmenjave na eni od 14 univerz v ZDA.
Predvidoma bosta na vsakem razpisu lahko izbrana do dva študenta. Prednost pri izbiri bodo imeli študenti magistrskega programa 2. stopnje in študenti, ki imajo skupno povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti vsaj 8.

Prijave zainteresiranih (za oba razpisa) sprejema Služba za mednarodno sodelovanje na Rektoratu UL (naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana), pri njih lahko tudi dobite dodatne informacije (e-mail: intern.office@uni-lj.si).  

Izbrani študenti bodo opravičeni plačila šolnine ter bodo pridobili status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, pa so obveznost izbranih študentov!
 
Opozarjamo, da pri tem razpisu torej ne gre za klasičen tip izmenjave, kjer bi izbrani študent samodejno dobil tudi štipendijo (kot je to npr. pri Erasmus izmenjavah), ampak morajo imeti študenti dovolj lastnih finančnih sredstev.

Je pa to vseeno ena redkih priložnosti za naše študente, da odidejo na študijsko izmenjavo v ZDA ali Avstralijo, zato tisti, ki vas zadeva vsaj malo mika, vsekakor poskusite. Na razpisu MAUI je bilo doslej uspešnih že nekaj študentov naše fakultete (vsi so odšli na izmenjavo na University of Oklahoma), na razpisu AEN pa eden (izmenjavo je opravil na University of Western Sydney).