Anketa o splošnem zadovoljstvu s študijem

Obveščam vas, da je vkopljena anketa splošno zadovoljstvo s študijem. Anketa bo odprta do 30.09.2019. Kot prejšnja leta ankete ne izpolnjujejo vsi študenti, temveč se za izvedbo te ankete uporablja vzorec in sicer na način, da vsak študent tekom študija prejme anketo le enkrat.