B2 Delovno pravo in postopek- vaje (sprememba)

Na izrecno prošnjo študentov gospodarskega modula na B2, bodo, zaradi udeležbe na EBI konferenci v petek, prve vaje pri predmetu Delovno pravo in postopek potekale v nadomestnem terminu v torek, 16. 10. 2018, ob 18. uri v S5 (za vse študente).
 
Vaje v prihodnjih tednih bodo potekale v skladu z urnikom v dveh terminih v modri predavalnici, in sicer od 11.00-12.30 za študente Ahačič-Močnik, in od 12.30-14.00 za študente Omerzu-Žibert.
 
Na prvih vajah se bomo pogovorili o splošnih vprašanjih povezanih z nadaljnjo izvedbo vaj, ter obravnavali tematiko povezano s prvimi predavanji. Za pripravo na vaje naj si študenti preberejo odločitev ustavnega sodišča v zadevi Up-561/15, vključno z ločenimi mnenji (gradivo je dostopno na http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca-st-up-56115-z-dne-16-11-2017/). Poleg tega si preberite tudi skeniran članek v ŠIS o vplivu prava EU na slovensko delovno pravo.
 
As. Primož Rataj