B2 Ekonomska analiza delovanje trga in podjetja EU- skupne ocene

Skupne ocene pri predmetu EADTPEU za majski rok so objavljene na spletni strani predmeta. Ogled drugega dela izpita in vpis končnih ocen bo v torek 22. maja ob 11.30 v kabinetu prof. Simonetija. Ogled izpitov je možen tudi na rednih govorilnih urah v maju in juniju. Študentje, ki so posebej označeni so vabljeni na razgovor.