Dojemanje prevar in korupcije ter kriteriji določanja (proti)koruptivnega vedenja študentov v Sloveniji

Anketa se izvaja v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, čigar partner je tudi Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Namen ankete je dobiti širšo sliko in poglobljeno razumevanje percepcije korupcije pri študentih v Sloveniji. Izpolnjevanje ankete traja približno 10 minut, na voljo pa je na www.deloitte.com/student/survey-si