Državne pomoči – kdo, kdaj, kje in kako?

                       Poslovna akademija                                      Državne pomoči – kdo, kdaj, kje in kako?

25. april 2017

za študente/člane Alumni Pravne fakultete v Ljubljani velja ista cena kot za člane GZS

Veliko podjetij se je v preteklih letih tako ali drugače srečalo z državnimi pomočmi, še vedno pa se jim poraja vrsta vprašanj:

·         Ali se ve dovolj o področju, ki sicer zveni tako vabljivo?

·         Ali vedo kdaj dejansko kandidirajo za državno pomoč in kdaj javna sredstva ne predstavljajo državne pomoči?

·         Ali se zavedajo, da je potrebno nedovoljeno pomoč vrniti z obrestmi vred?

·         Katere so trenutno veljavne sheme državne pomoči, kje so objavljene?

·         Kakšno pomoč lahko dobi podjetje, ki je v težavah? Zakaj je hitro ukrepanje tako zelo pomembno?

 Odgovore na ta najbolj temeljna in še druga vprašanja vam bomo ponudili iz prve roke. Povedali vam bomo, kaj morate obvezno vedeti o državnih pomočeh, na katere omejitve je pri kandidiranju za posamezne pomoči treba računati.

Na koncu pa vas želimo seznaniti še z možnostmi, ki jih imajo podjetja, ki so zašla v težave in brez javnih sredstev niso zmožna preživeti na dolgi rok. Predstavili vam bomo nekatere izkušanje z nasveti kako ustrezno pripraviti program prestrukturiranja podjetja, da bo čas od vloge do prejema sredstev čim krajši.

KJE: GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C
KDO: Seminar je namenjen podjetjem, ki si želijo podrobneje spoznati široko področje državnih pomoči in način njihovega dodeljevanja. Še posebej pa je namenjen poslovodstvom (potencialnih) prejemnikov državnih pomoči, ki se želijo podrobneje seznaniti s pogoji za uspešno izpeljavo postopka kandidiranja in prejema državne pomoči, njihovim svetovalcem, odvetnikom… Ravno tako je seminar koristen konkurentom prejemnikov državnih pomoči ter vsem osebam, ki se bodo pri svojem delu srečevale z vprašanjem dodeljevanja državnih pomoči in jih zanimajo praktični vidiki dodelitve tovrstnih javnih sredstev.

Kotizacija: Cena seminarja je 120,00 EUR + DDV za člane GZS, 130,00 EUR + DDV za imetnike certifikata Excellent SME in 170,00 EUR + DDV za ostale. Ob prijavi dveh (2) ali več udeležencev iz istega podjetja, je drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja upravičen do 20 % popusta na kotizacijo.

Več informacij, program in prijave.

Predavateljice:

Bernarda Suša, vodja Sektorja za spremljanje državnih pomoči Z državnimi pomoči se ukvarja že več kot 15 let in redno sodeluje pri mednarodnih projektih s tega področja. Aktivno sodeluje pri modernizaciji državnih pomoči v EU in vpeljavi vseh teh novosti v Sloveniji.

Jana Rudolf Mesarič, magistra ekonomije in strokovnjakinja za državne pomoči s področja varstva okolja, energetike, MSP, prometa, investicij in infrastrukture, javnih gospodarskih služb, širokopasovnega omrežja, poroštev, davčnih olajšav, itd.

Nataša Kokol Car, magistra ekonomije in strokovnjakinja za državne pomoči s področja reševanja in prestrukturiranja, regionalnih pomoči, pomoči MS.