Gradiva v okviru projekta KC UL

Duševno zdravje, psihosocialna in druga podpora:

Skozi delo smo zaznali, da je med študenti vedno več psihosocialnih stisk, zato je del naše aktivnosti namenjen tudi lajšanju stisk študentov in hkrati podpori zaposlenim na UL pri srečevanju s tovrstno problematiko pri študentih. V ta namen smo zbrali in pripravili:

- pregled koristnih informacij, podpore in dogodkov za študente. Dostop: https://kc.uni-lj.si/novice/pregled-uporabnih-informacij-za-tudente-v-asu-epidemije-.html

 

Spletni dogodek za študente s posebnimi potrebami bo potekal v petek, 11. 12. 2020, od 9.00 do 11.00 preko spleta. Namen dogodka je seznaniti študente s posebnimi potrebami, ki se pri opravljanju študijskih obveznosti srečujejo z ovirami, ki lahko vplivajo na njihovo vključevanje v študijski proces in opravljanje študijskih obveznosti, o:

- pomenu pravočasne pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami;

- učinkovitem načinu komuniciranja posebnih potreb zaposlenim na fakulteti/akademiji s pomočjo novega priročnika za učinkovito Samozagovorništvo. 

 

Študenti s posebnimi potrebami, ki se pri študiju srečujejo s težavami, ali pa jih morda skrbi prilagoditev študijskega procesa, iskanje in izvedba študijske prakse ali pa se sprašujejo, kako bo potekala njihova poklicna pot in kakšne so njihove možnosti na trgu dela se lahko prijavijo na brezplačne svetovalne ure tekom celega leta. Na vsa ta in druga vprašanja bodo skupaj z njimi preko aplikacije ZOOM iskali rešitve sodelavci projekta Prehod mladih. Za prijavo na svetovanje lahko študenti pišejo preko e-svetovalnice projekta Prehod mladih in prejeli bodo povezavo na Zoom svetovanje.

 

Spletna platforma GoinGlobal

Karierni centri Univerze v Ljubljani študentom in diplomantom UL omogočamo brezplačen dostop do portala GoinGlobal, ki predstavlja odličen vir informacij pri iskanju praks oz. pripravništev v tujini.

Do portala lahko dostopate:

  1. Dostop preko vseh stacionarnih računalnikov na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani ter preko brezžičnega omrežja eduroam na povezavi https://online.goinglobal.com/
  2. Dostop preko POPRA, portala Kariernih centov UL: na vstopni strani v zavihku »Viri« poiščite GoinGlobal