GRADIVO ZA MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO IN POSTOPEK

Za predavanje pri predmetu MZPP, ki bo 13. 12., naj si študenti preberejo sodbo SEU, Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sarl, C-191/15, z dne 28. 7. 2016, in sodbo Višjega sodišča v Mariboru, št. I Ip 196/2015 z dne 29. 5. 2015.