Informacija o LLM študiju na Penn State Law School (ZDA)

Pravna fakulteta v Ljubljani se je s predstavniki Penn State Law School (fakulteta je del Pennsylvania State University*) dogovorila, da bodo v študijskem letu 2018/19 na svoj LLM študij sprejeli tudi enega našega študenta oziroma diplomanta, ki bo oproščen večjega dela šolnine (namesto siceršnjih skoraj 50.000 USD bi plačal predvidoma 'le' šolnino v višini 12.000 USD).

Izbrani kandidat bi poleg plačila šolnine moral sam poskrbeti še za vse ostale stroške študija v ZDA (namestitev, zavarovanje, prehrana, ipd). Okvirno informacijo o stroških, ki jh lahko pričakujete, najdete na: https://pennstatelaw.psu.edu/admissions/llm-admissions/tuition-and-scholarships

Nujni pogoj za prijavo je, da ima kandidat najkasneje do konca julija 2018 že zaključen najmanj naš prvostopenjski program prava in da od diplome ni minilo več kot dve leti.

Postopek prijave:
Vse informacije o pogojih in postopku prijave najdete na: https://pennstatelaw.psu.edu/admissions/llm-admissions/application-requirements

Rok prijave za naše študente je 1. april 2018!

Izbor kandidata bo opravljen zelo hitro, začetek študija je že avgusta.

Več informacij o LLM programu na Penn State Law si lahko preberete na spletni strani: https://pennstatelaw.psu.edu/admissions/llm-admissions ali v priloženi brošuri.

Vse kandidate, ki boste s prijavo poskusili, prosimo, da o svoji nameri obvestite tudi go. Darjo Rabzelj iz fakultetne mednarodne pisarne (pritličje levo, poleg referata), osebno ali na e-naslov: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si


* Ne gre za University of Pennsylvania, ki je povsem ločena univerza in ima svojo pravno fakulteto (t.i. Penn Law School).