Izpit Gospodarsko pravo in postopek 4.9.2018

Ocene septembrskega roka pri GPIP so objavljene v ŠIS-u. Vpogledi in morebitni vpisi bodo na prvih prihajajočih govorilnih urah pri posameznih učiteljih (prof. Grilc, prof. Juhart, prof. Podobnik, prof. Vlahek, prof. Kramberger Škerl).​