Izpitni rok iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (DR študij -3. stopnja) v mesecu februarju 2018

Izpitni rok iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (doktorski  študij - 3. stopnja) pri prof. dr. Pavčniku bo za študente generacije vpisa do vključno 2016/2017 v sredo, 28. 2. 2018 ob 13.30 uri, v kabinetu profesorja (4. nadstropje). Vljudno vas prosimo, da prijave z navedbo št. indeksa pošljete po elektronski pošti do vključno 23. 2. 2018 na naslov: referat.podiplomski@pf.uni-lj.si .

Pred prijavo k izpitu iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela je potrebno referatu predložiti tudi potrdilo o pozitivno ocenjeni seminarski nalogi.