Magistrsko delo z naslovom Izzivi rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju - anketa

Pripravljam magistrsko delo z naslovom Izzivi rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju: zasvojenost s spletnimi družbenimi omrežji.

Zaradi hitrega razvoja spletnih družbenih omrežij in posledično povečanega števila ur, ki jih posamezniki preživijo na spletu so strokovnjaki pričeli ugotavljati, da lahko prekomerna uporaba tovrstnih storitev vodi v zasvojenost. V magistrski nalogi zato želim preveriti pojavnost znakov zasvojenosti s spletnimi družbenimi omrežji med slovenskimi srednješolci in študenti ter analizirati vpliv uporabe družbenih omrežij na učno (študijsko) uspešnost, v povezavi z intenzivnostjo rabe IKT na šoli/fakulteti.

Anketa je na naslovu: https://www.1ka.si/a/223528
 

Anketni vprašalnik je anonimen. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za namen raziskave. 

Rezultati raziskave bodo podali širši vpogled v uporabo spletnih družbenih omrežij v šolah oz. na fakultetah, kar bo prispevalo h kritični rabi in vključevanju IKT v pedagoški proces. Širjenje rabe IKT je namreč vključeno v nacionalne strateške dokumente, projekte in razpise resornega ministrstva, ki šole vzpodbuja po intenzivnejšemu vključevanju IKT v šolsko (in domače) delo. Prepoznavanje, preprečevanje in obvladovanje negativnih učinkov rabe IKT je pomembno pri snovanju strateških dokumentov, kot tudi pri odločitvah o vključevanju IKT v šolsko okolje ter pri ozaveščanju o izzivih rabe različnih tehnologij in storitev.