Možnost stažiranja v sistemu Organizacije združenih narodov

Oddelek za boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) s sedežem na Dunaju obvešča o odprtem razpisu za študentske prakse v trajanju od tri do šest mesecev.

Gre za neplačano delo, ki traja 40 ur tedensko.

Rok prijave: 11. junij 2017

Več informacij in prijavni obrazec najdete na uradni spletni strani organizacije.