Naknadni razpis za izvedbo Erasmus prakse za študijsko leto 2018/19


Na podlagi potrditev mobilnosti že prijavljenih študentov na (lanski!) razpis za Erasmus+ prakse v študijskem letu 2018/19 in števila odpovedi, se je univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje odločila, da ponudi priložnost za prijavo na razpis tudi študentom, ki se lani na razpis niso prijavili, a bi praktično usposabljanje lahko izvedli v prihodnjih mesecih, najkasneje do konca septembra 2019.

Erasmus prakso lahko študenti opravijo v državah članicah EU ter na Norveškem, Islandiji, Liechtensteinu, Turčiji in Makedoniji. Potencialnega delodajalca v tujini (npr. raziskovalni inštitut, podjetje, odvetniško pisarno, mednarodno organizacijo, nevladno organizacijo, itd) si mora študent najti sam.

Minimalno trajanje Erasmus prakse je dva meseca.

Zainteresirani študenti Pravne fakultete v Ljubljani, ki morajo biti vpisani vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija ter niso dobili odobrene in izplačane Erasmus finančne dotacije za študijsko izmenjavo ali prakso v letu 2018/19, naj v roku dostavijo Darji Rabzelj iz fakultetne mednarodne pisarne (po pošti, osebno ali v predalnik v Dekanatu) naslednje dokumente:
  • izpolnjeno in podpisano prijavnico iz priponke;
  • dokazilo o povprečni oceni dosedanjega študija (izpis iz ŠIS-a);
  • kratko motivacijsko pismo (pričakovanja glede opravljanja prakse v tujini).

Rok prijave: torek, 12. februar 2019

Fakulteta bo predvidoma potrdila vse v roku prejete in popolne vloge zainteresiranih kandidatov.

Besedilo razpisa je v pripeti datoteki; morebitne dodatne informacije o razpisu dobite v času uradnih ur v mednarodni pisarni ali na e-naslovu: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si.