NOVOSTI PRI IZVAJANJU ŠTUDIJA V ŠTUD. LETU 2017/18

Ob začetku štud. leta vas želim opozoriti na nekatere novosti pri izvajanju študija, ki so pomembne za načrtovanje študija:
  • zimsko izpitno obdobje (počitnice) traja 3 tedne, od 15. 1. 2018 do 2. 2. 2018,
  • marčevski izredni rok je prenešen na januar - izredna roka sta tako novembra in januarja,
  • marčevski redni rok (za semestrske izpite) je prenešen na maj - redni roki pri predmetih prvega semestra so januarja, maja in septembra.
Navedene spremembe je sprejel senat PF na junijski seji. Izpitni roki pri vseh predmetih so objavljeni za prvo stopnjo na http://www.pf.uni-lj.si/media/izpitni.roki.2017-18.prva.stopnja.pdf , za drugo stopnjo pa na povezavi http://www.pf.uni-lj.si/media/izpitni.roki.2017-18.druga.stopnja_.pdf
 
Želim vam uspešen študij!

prof. Katja Filipčič, prodekanja za študijske zadeve