Objava zagovora magistrske naloge Aleksandra Urankarja, univ. dipl. prav.

Zagovor magistrske naloge študenta znanstvenega magisterija Aleksandra Urankarja, univ. dipl. prav. z naslovom »Izvedenci v pravdnem postopku« bo v ponedeljek, dne 11. 7. 2016 ob 10.45 uri v sobi za zagovore št. 017 (pritličje levo).