Obvestilo o obrambi doktorske disertacije Matije Mikliča »Načelo dobrega finančnega poslovodenja v okviru deljenega upravljanja sredstev EU«: v sredo, 22. 4. 2020, ob 14.55

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije Matije Mikliča:

»Načelo dobrega finančnega poslovodenja v okviru deljenega upravljanja sredstev EU«

v prevodu:

»The principle of sound financial management under shared management of EU founds«

 

v sredo, 22. 4. 2020, ob 14.55 v obliki videokonference Zoom (Meeting ID: 577 483 1154).