Obvestilo o razpisu 1. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom »Nekrivdne odškodninske sheme v zdravstvu«, 3. 7. 2019 ob 11:00 v sobi 017

Študentka doktorskega študija bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom

»Nekrivdne odškodninske sheme v zdravstvu«.
 
Seminar bo potekal v sredo, dne 3. 7. 2019 ob 11:00 v sobi 017 (pritličje levo).