Obvestilo o razpisu obrambe doktorske disertacije Brune Žuber, univ. dipl. prav. »Ustavnosodni nadzor zakonodajnega referenduma«: v sredo, 25. 10. 2017 ob 10,00

Po sklepu senata Pravne fakultete v Ljubljani z dne 19. 10. 2017 r a z p i s u j e m o OBRAMBO doktorske disertacije Brune Žuber

»Ustavnosodni nadzor zakonodajnega referenduma«
 
v sredo, dne 25. 10. 2017 ob 10:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).