Obvestilo o razpisu obrambe doktorske disertacije mag. Alenke Oven »Pravni vidiki dolgotrajne oskrbe«: v četrtek, 9. 11. 2017 ob 11. uri

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije mag. Alenke Oven

»Pravni vidiki dolgotrajne oskrbe«
 
v četrtek, dne 9. 11. 2017 ob 11:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).