OBVESTILO ZA ŠTUDENTE GLEDE PLAČILA MAGISTRSKE NALOGE

Statut UL določa (128.čl.), da lahko študent po izgubi statusa opravlja študijske obveznosti še dve leti, vendar ob plačilu. To velja tudi za zagovor magistrske naloge. UL je sprejela interpretacijo, da plačilo zagovora ni potrebno, če je študent oddal nalogo še pred izgubo statusa.

Dodatno pojasnjujemo, da za oddajo zaključnega dela šteje mentorju oddana prva verzija celotnega besedila naloge.

V prilogi tega obvestila je obrazec, s katerim boste izkazovali datum oddaje naloge, če boste nalogo zagovarjali po izgubi statusa.