Odločitve Komisije za študentske zadeve - podaljšanje statusa študenta

Odločitve Komisije za študentske zadeve glede podaljšanja statusa študenta so vnešene v ŠIS.

Študentom, katerim je KŠZ odobrila podaljšanje statusa, smo že pripravili ustrezen vpisni list.

Vpisni list izpolnite in ga obojestransko natisnjenega in podpisanega pošljite priporočeno čim prej na Pravno fakulteto.