OPOMNIK - Vabilo za prijavo na dodatni predmet, ki ga bo izvajala gostujoča predavateljica izr. prof. dr. Veronika Fikfak

V zimskem semestru študijskega leta 2017/18 na fakulteti gostimo gostujočo predavateljico z Univerze v Cambridgeu (VB), izr. prof. dr. Veroniko Fikfak, ki bo med oktobrom in decembrom 2017 predavala predmet z naslovom Comparative Human Rights Law.

Predavanja pri tem predmetu bodo potekala ob petkih in ponedeljkih, med 12. in 14.30 uro (v Seminarju 3). Prvo predavanje bo v petek, 6. oktobra 2017; zaključek predavanj pa najkasneje do sredine decembra.

Predmet je namenjen predvsem tujim Erasmus študentom, vpišejo pa ga lahko tudi študenti višjih letnikov I. stopnje in študenti II. stopnje, a le kot dodatni (neobvezni izbirni) predmet, ki ne bo ovrednoten z ECTS točkami.

Predavanja in izpit pri predmetu se bodo izvajali v angleškem jeziku. Roki za opravljanje izpita pri predmetu bodo predvidoma: 18. december 2018, 22. december 2017 in 8. januar 2018.

Obiskovanje in uspešnost pri predmetu se bo študentom z uradnim zaznamkom zabeležilo v Prilogi k diplomi.
 
Študenti, ki jih navedeni predmet zanima, se lahko do vključno 27. septembra 2017 nanj prijavite po elektronski pošti, na naslov: milena.kastelic@pf.uni-lj.si. V sporočilu obvezno navedite naslednje podatke: ime in priimek, letnik in stopnjo študija v študijskem letu 2017/18 in e-naslov.

Če bo prijav veliko in bomo zaradi omejenega števila sedežev v seminarju morali narediti izbor, bodo imeli prednost pri izboru študentje II. stopnje in študentje 4. letnika I. stopnje.

Vabljeni k prijavi!