Ponudba za opravljanje raziskovalne prakse na mednarodnem projektu na Univerzi v Kopenhagnu

Prof. Veronika Fikfak išče študente, ki jih zanima v letu 2020/21 v okviru njenega projekta “Human Rights Nudge” preživeti dva meseca na Univerzi v Kopenhagnu (september-oktober 2020 ali november-december 2020). Praksa bo vključevala analizo sodb ESČP proti Sloveniji in razvijanje podatkovne baze implementacije teh sodb. Študent bo delal v ekipi 4-5 članov in bo sodeloval tudi pri pisanju člankov. Ob dobro opravljeni praksi se lahko staž ponovi v naslednjem letu.

Več o projektu si lahko preberete na www.humanrightsnudge.com.

Obisk bi se lahko financiral preko programa Erasmus+ (opravljanje Erasmus prakse) ali preko razpisa: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-277-jr/. Zainteresirani študentje naj si dobro preberejo razpisne pogoje in čim prej kontaktirajo prof. Veroniko Fikfak na veronika.fikfak@jur.ku.dk, vsekakor pa pred 17. 1. 2020.