Poziv k predložitvi stališč o predlogu zakona o pravosodnem izpitu

Ministrstvo za pravosodje je dne 19. 10. 2017 objavilo idejni osnutek novega zakona o pravosodnem izpitu, do dne 31. 1. 2018 pa poteka zbiranje predlogov zainteresirane javnosti. 

Svoje mnenje in predloge k osnutku novega zakona bo podala tudi Pravna fakulteta, ki je v namen priprave osnutka mnenja fakultete ustanovila posebno komisijo, v kateri bodo preko študentske predstavnice zastopani tudi študentski interesi.

Študentski svet vse zainteresirane študente poziva, naj do dne 29. 12. 2017 na e-mail naslov studentski.svet.pf@gmail.com posredujejo svoja stališča, predloge in mnenja o idejnem osnutku zakona. Posredovana stališča bodo obravnavana in upoštevana pri presoji s strani zgoraj omenjene komisije.

V študentskem glasilu Pamfil je bil objavljen članek, ki povzema predlagane spremembe. Članek je dostopen na: https://www.pamfil.si/clanki/2017/11/28/kaj-nam-prinaa-nova-ureditev-pdi-ja


Idejni osnutek zakona pa je dostopen na: http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2017/oktober_2017/Idejni_osnutek_Zakona_o_pravosodnem_izpitu.pdf