Poziv k sodelovanju v raziskavi

Neva Kumer zaključuje magistrski študij psihologije, za magistrsko nalogo pod vodstvom izr. prof. dr. Gaja Vidmarja in izr. prof. dr. Eve Boštjančič pa raziskuje povezanost osebnostnih lastnostih s kariernimi usmeritvami na populaciji mladih odraslih (predvsem študentov, ki so stari med 18 in 30 let). V skladu s tem vas vljudno vabi k sodelovanju v raziskavi, za katere uspeh potrebuje čim več sodelujočih študentov z različnih področij študija.

Raziskava, ki vam bo vzela približno 15 minut časa, je na voljo na povezavi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG1ziSgjdWfeii5Ra4FB1YO1dDxMmhGiCplY2i7cAEXri8sg/viewform