II. Stopnja

Magistrski študijski program Pravo je novost v programu pravnega študija na Pravni fakulteti. Program pomeni nadgradnjo novega prvostopenjskega programa in skupaj z njim zagotavlja formalno raven izobrazbe, ki se zahteva kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega izpita. Zato novega magistrskega študija ni mogoče primerjati z dosedanjim nebolonjskim magistrskim študijem. Magistrski študij Pravo je enoletni študij (60 ECTS), ki obsega dva semestra in študentom omogoča izbiro enega izmed naslednjih usmeritvenih modelov:

  • Splošni modul
  • Gospodarskopravni modul
  • Državnopravni modul
  • Mednarodnopravni modul

V štud. letu 2019/20 bo fakulteta izvajala vse štiri usmeritvene module v celoti. Poleg usmeritvenega modula vpiše študent še dva izbirna predmeta. Kot izbirni predmet lahko študent vpiše tudi katerega od predmetov iz preostalih treh modulov.

Magistrski študijski program Pravo se izvaja kot redni in izredni študij.

Po uspešnem končanem študiju pridobi študent strokovni naslov magister prava oziroma magistrica prava v skladu z zakonom in se pristavlja za imenom in priimkom. 

Leto Plus

Kontaktna oseba za več informacij:
Urša Janežič
Tel: 01/420 32 28
E-naslov: ursa.janezic@pf.uni-lj.si
Uradne ure: vsak dan med 10.00 in 12.00

Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2021/2022

Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2020/2021
Arhiv

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115