II. Stopnja

Magistrski študijski program Pravo je novost v programu pravnega študija na Pravni fakulteti. Program pomeni nadgradnjo novega prvostopenjskega programa in skupaj z njim zagotavlja formalno raven izobrazbe, ki se zahteva kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega izpita. Zato novega magistrskega študija ni mogoče primerjati z dosedanjim nebolonjskim magistrskim študijem. Magistrski študij Pravo je enoletni študij (60 ECTS), ki obsega dva semestra in študentom omogoča izbiro enega izmed naslednjih usmeritvenih modelov:

  • Splošni modul
  • Gospodarskopravni modul
  • Državnopravni modul
  • Mednarodnopravni modul

Magistrski študijski program Pravo se izvaja kot redni in izredni študij.

Po uspešnem končanem študiju pridobi študent strokovni naslov magister prava oziroma magistrica prava v skladu z zakonom in se pristavlja za imenom in priimkom. 

Leto Plus

Kontaktna oseba za več informacij:
Urša Janežič
Tel: 01/420 32 28
E-naslov: ursa.janezic@pf.uni-lj.si
Uradne ure: vsak dan med 10.00 in 12.00


Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2024/2025

Arhiv