International Doctoral Seminar in Law (IDSL 2020)«

International Doctoral Seminar in Law (IDSL 2020) je mednarodni doktorski seminar, ki ga organizira Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Seminar študentom domačih in tujih fakultet omogoča znanstveni dialog z njihovimi kolegi, drugimi raziskovalci in pravnimi strokovnjaki. Doktorskim študentom iz različnih držav ponuja priložnost, da predstavijo svoje delo in pridobijo neposreden odziv pravnih strokovnjakov, ki delujejo na tem področju. 

Seminar  je bil prvič organiziran v letu 2020, krovni področji pa sta upravno in ustavno (tako nacionalno kot evropsko) pravo. 

Doktorski seminar je potekal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer 10. septembra 2020.

Datoteke
acrobatidsl.2020.flyerl.pdf (6,277.28 KB)
acrobatIDSL 2020 - Programme (5,839.70 KB)