Raziskovanje in projekti

Pravna fakulteta se lahko ponaša z dolgoletno tradicijo v znanstveno-raziskovalnem delu. Trenutno na fakulteti deluje
skupina preko 60 raziskovalcev in strokovnih sodelavcev.

Raziskovalci se vključujejo v domače in mednarodne projekte. 

Zaposleni na PF pogosto sodelujejo pri nastajanju slovenske zakonodaje in si s svojim poglobljenim in širokim poznavanjem specifičnih področij prizadevajo za strokovno oblikovanje zakonskih tekstov. Tudi s svojimi kritičnimi znanstvenimi in strokovnimi prispevki v publikacijah si prizadevajo vplivati na izboljšanje pravnih predpisov.

 Svoje znanje prenašajo zaposleni na fakulteti v okolje še:

  • z vključenostjo v raziskovalno delo na inštitutih,
  • s sodelovanjem na strokovnih srečanjih (konferencah, simpozijih, seminarjih, itd.), namenjenih izpopolnjevanju strokovnjakov z različnih področij in izmenjavi mnenj,
  • s komentiranjem in pojasnjevanjem pravnih vprašanj v množičnih medijih.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115