PREVZEMANJE TEM MAGISTRSKIH DIPLOMSKIH NALOG

V skladu s Pravilnikom o zaključku študija in magistrskem diplomskem delu lahko mentorju predlagate temo diplomske naloge. Predlog mora obsegati naslov in kratko dispozicijo. Mentorji sprejemajo vaše predloge le do 5.10.2017. Po tem datumu se mentorji odločijo, ali bodo mentorstvo predlaganim temam prevzeli in vas o tem obvestijo. Razpišejo tudi dodatne teme, če s predlogi študentov ni zapolnjena kvota na mentorja (10 mentorstev).


Vse teme (na predlog študenta in mentorja) mora pred prevzemom potrditi Komisija za študijske zadeve; to bo storila na seji 12.10.2017. Istega dne popoldne bo na oglasni deski objavljen seznam tem na predlog mentorjev in termini, kdaj lahko prevzamete te teme in teme, ki so bile sprejete na vaš predlog.


Teme (sprejete na vaš predlog in predlagane s strani mentorjev) lahko prevzamete le do 19.10.2017.