Prosti naslovi magistrskih nalog – prof. Galič

Pri prof. Galiču so še prosti naslednji naslovi:
Primerjalnopravna analiza ureditve brezplačne pravne pomoči za pravne osebe
Načela nepravdnega postopka
Stranska intervencija v novejši sodni praksi
 
Delitev magistrskih nalog bo potekala danes, 22.10., ob 11. uri na   https://zoom.us/j/96752282906     Kandidati za objavljene proste teme pri obeh učiteljih naj se točno ob 11:00 priključijo v sejo. Če bo interesentov za posamezno temo več, jo bo dobil tisti z najvišjo oceno pri predmetu Civilno procesno pravo. V primeru iste ocene, bo kriterij povprečna ocena na prvi stopnji študija. Kandidati naj imajo pripravljen izpis ocen, ki ga bodo po potrebi lahko pokazali.   Izbrani kandidat bo takoj dobil elektronsko podpisan obrazec za prijavo naloge.