Razpis 1. doktorskega seminarja Darinke Kolar Osvald, univ. dipl. prav: v sredo, 19. 9. 2018 ob 16:00

Študentka doktorskega študija Darinka Kolar Osvald bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom

  »Policijski, pravosodni muzeji kot dejavniki varnostne in kriminalitetne politike«.
 
Seminar bo potekal v sredo, dne 19. 9. 2018 ob 16:00 v sobi 017 (pritličje levo).