Razpis 1. doktorskega seminarja Emira Suđuke: v torek 12. 9. Ob 12,30, v sobi 017 (pritličje levo)

Študent doktorskega študija Emir Sudžuka bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom

»Modernization of Bosnian and Herzegovinian Contract Law trough introduction of new contractual forms: path to European Union Approximation«,
 
v prevodu

»Modernizacija bosansko hercegovskega pogodbenega prava z uvedbo novih pogodbenih oblik: poti k približevanju Evropski uniji«.
 

Seminar bo potekal v torek, dne 12. 9. 2017 ob 12:30 v sobi 017 (pritličje levo).