Razpis 1. doktorskega seminarja mag. Andreje Kokalj: v torek, 14. 2. 2017, ob 16:00 v knjižnici Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Študentka doktorskega študija mag. Andreja Kokalj bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom

»Pomen feminističnih perspektiv za pojmovanje socialne pravičnosti«.
 
Seminar bo potekal v torek, dne 14. 2. 2017 ob 16:00 v knjižnici Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.