Razpis 1. doktorskega seminarja mag. Saše Kovačića: četrtek, 31. 8. 2017, v sobi 017 (pritličje levo)

Študent doktorskega študija mag. Saša Kovačić bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom

»Korporativno upravljanje v zavarovalniškem sektorju na izbranih trgih jugovzhodne Evrope«.

Seminar bo potekal v četrtek, dne 31. 8. 2017 ob 14:00 v sobi 017 (pritličje levo).