Razpis 1. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije »Pravni izzivi v športnem svetu v času pandemije in vzdržnost aktualnega Evropskega modela športa po pandemiji - gospodarskopravni, evropskopravni in nacionalni vidik«, 24. 5. 2021

Po sklepu Katedre za civilno pravo razpisujemo prvi doktorski seminar.

Študentka doktorskega študija bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom

»Pravni izzivi v športnem svetu v času pandemije in vzdržnost aktualnega Evropskega modela športa po pandemiji - gospodarskopravni, evropskopravni in nacionalni vidik«.


Seminar bo potekal v ponedeljek, dne 24. 5. 2021 ob 09:00 preko aplikacije Zoom, na povezavi
 https://uni-lj-si.zoom.us/j/95240561916
Meeting ID: 952 4056 191.