Razpis 1. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije »Spreminjanje parametra spora v kazenskem postopku«, v četrtek, 8. 4. 2021 ob 14h

Po sklepu Katedre za kazensko pravo razpisujemo prvi doktorski seminar.

Študentka doktorskega študija  bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom

»Spreminjanje parametra spora v kazenskem postopku«.


Seminar bo potekal v četrtek, dne 8. 4. 2021 ob 14:00 preko aplikacije Zoom, na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97494439113 .