Razpis 1. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom »Pravni status in upravljanje morskih pristanišč«, dne 20. 5. 2019 ob 11:30

Študentka doktorskega študija bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom

»Pravni status in upravljanje morskih pristanišč«.

Seminar bo potekal v ponedeljek, dne 20. 5. 2019 ob 11:30 v sobi 017 (pritličje levo).