Razpis 1. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom »Prestrukturiranje dolžnika pred osebnim stečajem«, v četrtek, 11. 4. 2019 ob 11:30

Študentka doktorskega študija bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom
 
»Prestrukturiranje dolžnika pred osebnim stečajem«.
 
Seminar bo potekal v četrtek, dne 11. 4. 2019 ob 11:30 v sobi 017 (pritličje levo).