Razpis 1. doktorskega seminarja, predstavitev teme doktorske disetacije »Družbeno sprejemljivo ravnanje v kazenskem pravu«: v ponedeljek, 19. 10. 2020 ob 13:00

Študent doktorskega študija bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom

»Družbeno sprejemljivo ravnanje v kazenskem pravu«.
 
Seminar bo potekal v ponedeljek, dne 19. 10. 2020 ob 13:00
 
preko aplikacije Zoom,
Meeting ID: 460 197 349.