Razpis 2. doktorskega seminarja: predstavitev doktorske disertacije z naslovom: »Spor polne jurisdikcije«, v četrtek 26. 3. 2020 ob 10.00

Študentka doktorskega študija bo predstavila doktorsko disertacijo z naslovom

»Spor polne jurisdikcije«.
   
Seminar bo potekal v četrtek, 26. 3. 2020 ob 10.00 na sedežu Pravne fakultete, 3. nadstropje, soba 327.