Razpis 2. doktorskega seminarja Simone Garbatavičiūtė: v ponedeljek, dne 18. 6. 2018 ob 11:00 v sobi 017 (pritličje levo)

 
Študentka doktorskega študija Simona Garbatavičiūtė bo predstavila doktorsko disertacijo z naslovom
 

»Preoblikovanje sporazumevanja o priznanju krivde v evropskih kazenskopravnih sistemih«,

v prevodu

»Reshaping plea bargaining in European criminal justice«.

Seminar bo potekal v ponedeljek, dne 18. 6. 2018 ob 11:00 v sobi 017 (pritličje levo).