Razpis 2. doktorskega seminarja v ponedeljek, dne 3. 6. 2019 ob 11. uri

Po sklepu Katedre za civilno pravo razpisujemo drugi doktorski seminar.

Študent doktorskega študija bo predstavil doktorsko disertacijo z naslovom

»Izzivi javnopravnega uveljavljanja konkurenčnega prava na Kosovu«,
v prevodu
»Challenges of public enforcement of competition law in Kosovo«.
 
Seminar bo potekal v ponedeljek, dne 3. 6. 2019 ob 11:00 v sobi 017 (pritličje levo).