Razpis obrambe doktorske disertacije Martina Dekleve, univ. dipl. prav. »Legalitetno načelo v upravnem pravu«: v sredo, 15. 11. 2017 ob 16. uri (soba 017 – pritličje levo)

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije Martina Dekleve

»Legalitetno načelo v upravnem pravu«
 
v sredo, dne 15. 11. 2017 ob 16:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani  (soba 017 – pritličje levo).