Razpis prvega doktorskega seminarja Katje Simončič, univ. dipl. prav.: 26. 5. 2017 ob 13.uri v sobi 017, Poljanski nasip 2, Ljubljana

Po sklepu Katedre za kazensko pravo razpisujemo prvi doktorski seminar.

Študentka doktorskega študija Katja Simončič bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom

»Družbena škoda in zločin: kritična kriminološka obravnava potrošništva«.
 
Seminar bo potekal v petek, dne 26. 5. 2017 ob 13:00 v sobi 017 (pritličje levo).