Razpis prvega doktorskega seminarja mag. Urbana Brulca: vpetek, 31. 3. 2017 ob 10,00

Po sklepu Katedre za civilno pravo razpisujemo prvi doktorski seminar.

Študent doktorskega študija mag. Urban Brulc bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom

»Varstvo osebnih podatkov v civilnih sodnih postopkih«.
 

Seminar bo potekal v petek, dne 31. 3. 2017 ob 10:00 v sobi 017 (pritličje levo).