Razpis volitev v ŠS PF 2020

Volitve bodo potekale v ponedeljek, 2. novembra 2020, med 9. in 16. uro v podiplomskem seminarju na Pravni fakulteti.

Rok za oddajo kandidatur  začne teči naslednji dan po objavi tega razpisa na oglasni deski in se izteče sedmi dan po objavi.

Razpis je v pripeti datoteki.