Razpis za poletno šolo v Seulu 2020


Univerza v Ljubljani vabi svoje študente, da se v okviru meduniverzitetnega sodelovanja prijavijo na Razpis za poletno šolo v Seulu, ki bo potekala od 23. junija do 24. julija 2020.

Prijavni obrazec (najdete ga v pripeti datoteki) s prilogami je treba predložiti Službi za mednarodno sodelovanje (naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) do 8. aprila 2020.

Obvezne priloge:
  • Izpis vseh opravljenih izpitov z ocenami
  • Potrdilo o šolanju za študijsko leto 2019-20
  • Motivacijsko pismo v slovenskem jeziku

Izbrani kandidati bodo pozvani, da do 30.4. 2020 oddajo še spletno prijavo v Seul.

Izbrani študenti so oproščeni šolnine, stroškov registracij, namestitve in stroškov ogledov in kulturnih aktivnosti po Seulu. Upravičeni so tudi do delnega sofinanciranja 3-dnevne ekskurzije na otok Jeju Island.

Potne stroške, prehrano in delno plačilo 3 -dnevne ekskurzije krijejo študenti sami.

Več informacij o poletni šoli v Seulu na: http://global.uos.ac.kr/iice/study/shProgram.do; kontaktna oseba na Univerzi v Ljubljani za več ifnormacij pa je ga. Helena Deršek Štuhec (intern.office@uni-lj.si)